Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging van Autisme en het AutismeFonds
  Lees online  |  Afmelden
Autinieuwsbrief
NVA
Autinieuwsbrief
Autinieuwsbrief
Beste leden van de NVA en belangstellenden, 

De NVA zal deze herfst veel aandacht besteden aan de problemen
rond de Wet langdurige zorg (Wlz), in deze nieuwsbrief deel 1 van
een serie artikelen.

Ook kondigen wij in deze brief twee bijzondere NVA-projecten aan:
het ene project moet zorgen voor meer kennis op het gebied van
autisme & vrouwen, het andere voor meer banen voor mensen met
autisme.
 

Wist u dat u als NVA-lid
maar liefst tien mensen
mag meenemen naar het

NVA-Congres

voor 75 euro per persoon?
Neem op 24 november
uw familie, buren en
collega's mee!

lees meer >

SERIE OVER DE WET LANGDURIGE ZORG OP DE NVA-SITE
Relatief veel mensen met autisme hebben behoefte aan een structurele woonplek waar zij zeer intensieve begeleiding kunnen krijgen. Die plek krijgen zij op dit moment vaak niet doordat zij geen aanspraak kunnen maken op de Wet langdurige zorg (Wlz).

De NVA-site besteedt de komende weken veel aandacht aan dit probleem in een serie artikelen.
 

 

ZORGinstelling mag vrouw (30) niet helpen omdat zij te slim is

Een 30-jarige vrouw met autisme en psychoses zoekt wanhopig naar een woonplek waar zij zeer intensief kan worden begeleid.
‘Wij hebben een goede plek voor haar, maar op dit moment is het onduidelijk of wij hem mogen aanbieden’, zegt bestuurder Henk Kouwenhoven
van zorginstelling Sherpa.

 
Deel 1 van een serie.
 
 
 
 
                      Henk Kouwenhoven (Zorginstelling Sherpa)
LEES MEER >
 
 
meer ruzie na tussenkomst geschillencOMMISSIE
UWLOGO

De relatie tussen school en ouders verslechtert door de gang naar de Geschillencommissie passend onderwijs. Vooral als het conflict gaat over het ontwikkelingsperspectief (OPP).
Dit blijkt uit het rapport Doet de Geschillencommissie passend onderwijs ertoe?
lees meer >
 

 

nva neemt deel aan nieuwe onderzoeksprojecten

De Nederlandse Vereniging voor Autisme neemt de komende vier jaren deel aan twee nieuwe door ZonMw gefinancierde onderzoeksprojecten, samen met partners uit de Academische Werkplaatsen Autisme.

Het project WerkWeb-Autisme moet ervoor zorgen dat meer mensen met autisme een baan krijgen.
Het tweede project, Elucidating Female AutiSm Study (EmFASiS), moet meer kennis opleveren op het gebied van autisme en vrouwen. Doel is dat vrouwen eerder gediagnosticeerd worden en geschikte hulp krijgen.

 

 

thuiszitter (15) geeft cursus over autisme & onderwijs

Merlijn heeft een problematische schoolcarrière achter de rug, onder andere als gevolg van zijn grote prikkelgevoeligheid. Samen met zijn moeder, ervaren autisme-trainer Saskia Buma, geeft hij tijdens een workshop uitleg en tips over onderwijs & autisme aan leerkrachten, zorgcoördinatoren en intern begeleiders. 

De try-out van deze bijzondere workshop op
13 december is ook toegankelijk voor ouders! 
lees meer >
 
 
Autisme Magazine:
themanummer wonen & autisme
In december verschijnt het nieuwe nummer van Autisme Magazine
met als thema: wonen & autisme.

Hoe staat het vijf jaar later met wooninitiatieven in Roermond, Drachten en Voorschoten? Aandacht voor wonen met 24-uurszorg, een interview met een TU-studente en nog veel meer! Als u nu lid wordt, ontvangt u het thema-nummer straks vanzelf in de brievenbus! 
 
lees meer >

 

oproep: onderzoek mondzorg bij kinderen met autisme & vb

Voor mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Mondzorgkunde ben ik op zoek naar Nederlands sprekende ouders en/of verzorgers van kinderen van 0 -18 jaar met autisme en een verstandelijke beperking. Doel van mijn onderzoek is het verkrijgen van kennis en inzicht in de meningen van ouders over de aan deze kinderen geleverde mondzorg. Op basis hiervan zal ik in mijn onderzoeksrapport aanbevelingen doen voor verbetering.

Interesse? Mail naar fatima.afkir@student.hu.nl
 
BOEK NODIG? BESTEL HET VIA AUTISMESHoP.COM !
In de webshop autismeshop.com vindt u alle (vak)literatuur op het gebied van autisme. Maar ook voor romans, kinderboeken en spelletjes kunt terecht bij autismeshop.com! Van elke aankoop gaat 10 procent naar de Nederlandse Vereniging voor Autisme, zonder dat u meer betaalt. Alvast hartelijk dank!
 
Website  |   Contact  |  Doorsturen
 
|  Mijn gegevens   |   Aanmelden  |  Afmelden