NIEUWSBRIEF • OUDERVERENIGING BALANS • FEBRUARI 2019
  Lees online  |  Afmelden
Balans

(Advertentie)
Advertentie Lexima
Rapport en Kamerdebat over thuiszittersproblematiek
Marc Dullaert

Bij Balans komen wekelijks vele vragen binnen van ouders die problemen ondervinden met passend onderwijs, waaronder ook vragen over thuiszitters: zorgleerlingen voor wie geen passend onderwijs is. Om het aantal thuiszitters te laten dalen is betere samenwerking nodig tussen onderwijs en zorg. Vorige week, 21 februari, werd dit onderwerp besproken in de Tweede Kamer.

Eind januari verscheen het rapport De kracht om door te zetten. Hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken? van voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert (foto). Voorafgaand aan het Kamerdebat bepleitte Balans, samen met Ouders & Onderwijs, om de adviezen uit dit rapport integraal over te nemen.

Lees meer

Eenmalig aanbod: gratis digitaal proefnummer Balans Magazine
Digitaal Balans Magazine

Het nieuwe Balans Magazine voor leden is uit! In dit nummer o.a. aandacht voor het dossier ‘Acceptatie na het horen van de diagnose van je kind’, ‘Omarm dyslexie’ en ‘Wat verandert er in de begeleiding na je 18e?’.
Bent u nog geen lid, maar zou u wel graag een keer het Balans Magazine lezen?

Dan kunt u hier éénmalig het nieuwste magazine digitaal aanvragen.

Zorgstandaard ADHD nu beschikbaar
Woordvlak ADHD

Begin deze maand verscheen de nieuwe Zorgstandaard ADHD. Dit document biedt zorgverleners concrete handvatten waarmee ze, in samenspraak met de patiënt en naasten, de behandeling van ADHD vorm kunnen geven. Er wordt in aangegeven wánneer wélke behandelvorm het beste past. Verschillende beroeps- en patiëntenverenigingen, waaronder Balans, werkten mee aan de totstandkoming van de Zorgstandaard.

Lees meer

TIPS voor schoolkeuze
Afb Schooljongen

De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs is voor ieder kind een grote stap, maar voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis is het extra moeilijk. Balans zette een aantal tips op een rij.

Verder maakten we voor ouders een uitgebreide checklist schoolkeuze – een hulpmiddel bij de keuze van een basisschool of school voor voortgezet onderwijs.

Lees meer

Reminder: nog enkele weken om gesproken eindtoets aan te vragen
Woordvlak Dyslexie

Eind december kwam het bericht dat er dit schooljaar geen digitale centrale eindtoets beschikbaar is voor examenkandidaten met dyslexie. Balans protesteerde bij minister Slob van OCW en ontving al snel een verheugende reactie: bij de eindtoets zijn wel degelijk aanpassingen mogelijk voor dyslectische leerlingen.
Scholen moesten de toets vóór 31 januari aanvragen, maar mogen nog tot 29 maart wijzigingen doorgeven. Hieronder valt ook het aanvragen van een gesproken versie voor leerlingen met dyslexie.

Het is dus belangrijk dat ouders de school vragen dit te doen als daar behoefte aan is.

Lees meer

BalansKIDS, speciaal voor Balans-kinderen
BalansKIDS

Kent u BalansKIDS al? Dit is een tijdschrift speciaal voor kinderen met ontwikkelingsproblemen. Voor een kleine meerprijs ontvangt u BalansKIDS bij uw abonnement op Balans Magazine.

In de nieuwste BalansKIDS staat onder andere een interview met Tamara Vreeken, die dyslectische kinderen helpt hun talenten te ontwikkelen. ‘Als je een dyslect bent, betekent het niet dat er iets stuk is, het is alleen ánders. Met de juiste hulp komt het goed.’

Lees meer

Balans Regionaal

Voorlichting over TOS – met ervaaropdrachten
M.m.v. Kentalis
Dinsdag 12 maart in Assen
Bijna uitverkocht!
Lees hier meer over deze activiteit van Balans Drenthe
 
‘Gourmetten voor het brein’ – thema-avond over ADHD
Spreker: Patrick de Zeeuw
Donderdag 14 maart in IJsselstein
Lees hier meer over deze activiteit van Balans Utrecht
 
Thema-avond ‘DCD, kinderen en jongeren aan het woord’
i.s.m. Onderwijscentrum Leijpark en Libra Revalidatie & Audiologie
Dinsdag 19 maart in Tilburg
Lees hier meer over deze activiteit van Balans Tilburg
 
Voorlichtingsavond ‘De weg van school naar werk en wonen’
Wat komt er allemaal bij kijken wanneer kinderen met ontwikkelingsproblemen van school gaan? Hoe vinden ze werk? Waar kunnen ze terecht als ze op zichzelf willen wonen? En wie gaat dat betalen?
m.m.v. o.a MEE Veluwe en Stichting Philadelphia
Maandag 1 april in Apeldoorn
Lees hier meer over deze activiteit van Balans Veluwe
 
Dyslexie en Dyscalculie vroegtijdig signaleren en begeleiden in het voortgezet onderwijs
Cursus voor docenten, mentoren en zorg coördinatoren
Trainers: Frida Meints (rekenspecialist) en Terry van de Beek (taalspecialist)
Vrijdag 22 maart in De Bilt
Lees hier meer over deze activiteit van de landelijke oudervereniging Balans

Oproep: VU zoekt ouders van kinderen met druk en opstandig gedrag
Ouderprogramma Druk en opstandig gedrag

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft, samen met Accare, een zelfhulp-ouderprogramma ontwikkeld voor de omgang met druk en opstandig gedrag van kinderen. Uniek aan dit programma is, dat ouders het zelfstandig kunnen doorlopen met behulp van een werkboek en online omgeving.
De VU is op zoek naar ouders die willen meedoen aan een onderzoek naar de werkzaamheid van het programma.

Lees meer

BOEK NODIG? BESTEL HET VIA BALANSSHOP.COM!

In de webshop balansshop.com vindt u alle (vak)literatuur op het gebied van ontwikkelingsproblemen als ADHD, autisme en dyslexie. Maar ook voor romans, kinderboeken en spelletjes kunt u terecht bij balansshop.com. Van elke aankoop gaat tien procent naar Balans, zonder dat u meer betaalt. Alvast hartelijk dank! 
 
Oudervereniging BALANS
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

T (030) 225 5050
 
Aanmelden  |   Afmelden
 
Website  |   Contact  |Doorsturen
 
|  Mijn gegevens